Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVII/467/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego nr ... położonego w Legnicy przy ul........