Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Gniewomierskiej w Legnicy – II etap” zlokalizowanej na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 90 i 89 obręb Nowa Wieś.