Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVII/465/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Legnicy.