Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR LVII/464/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.