Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA Nr LVIII/476/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 października 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.