Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA Nr LVIII/475/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego nr .... położonego w Legnicy przy ul. .........