Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA Nr LVIII/474/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Legnickim.