Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zamiejską z ul. Spółdzielczą – etap II wraz z oświetleniem i odwodnieniem” zlokalizowanej na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 265/2, 265/3, 271/2, 272/1, 272/5 – obręb Nowe Osiedle