Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr II/13/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.