Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego wszcęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji pozwolenia na „Modernizację linii kolejowej E-30 na odcinku Opole – Wrocław - Legnica. Budowa kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i srk z odgałęzieniami oraz budowa urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Szczedrzykowice -Legnica od km 53,233 do km 64,631 oraz Piekary Wielkie – Legnica Wschód od km 61,309 do km 63,446"