Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.