Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR III/28/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Św. .......