Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR III/26/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Legnicy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.