Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR III/25/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.