Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR IV/37/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego nr .... położonego w Legnicy przy ul. ......