Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR IV/39/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”.