Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR IV/41/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania.