Wyszukiwarka dokumentów

UCHWAŁA NR IV/46/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Legnicy do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.