Wyszukiwarka dokumentów

Gmina Legnica poszukuje wykonawcy Studium Wykonalności dla projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej” realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.