Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” ( MOPS)

Logo

"Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" ( MOPS)


Zwiększenie mobilności i aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowanej na powrót na rynek pracy
Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach aktywnej integracji z zakresu:
- aktywizacji zawodowej i społecznej – udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach i szkoleniach umiejętności przedsiębiorczych, warsztatach zapobiegania agresji, warsztatach i szkoleniach umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacjach
z psychologiem i doradcą zawodowym,
- aktywizacji edukacyjnej – udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z predyspozycjami
i kwalifikacjami zawodowymi uczestników projektu. Zorganizowanych zostało 18 szkoleń dla 80 osób.

Umowa o dofinansowanie z dnia 14.08.2009r.


Wartość projektu            868 916,20 zł
Kwota dofinansowania   777 680,00 zł

Projekt zakończony i rozliczony.