Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – modernizacja ulicy Grabskiego

Inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską

 

 

1


 

Tytuł Projektu:
„ Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – modernizacja ulicy Grabskiego”

Nr umowy:
Z/2.02/I/1.1.1/555/05/U/55/06 – podpisana przez Krzysztofa Grzelczyka, Wojewodę dolnośląskiego i Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Legnicy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Opis:
Przedmiotem Projektu jest rozbudowa odcinka ulicy Grabskiego, w rejonie od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Legnicy. W ramach projektu zaplanowano:

 • budowę jezdni,
 • budowę chodników,
 • przedłużenie terenów zieleni, 
 • budowę ścieżek rowerowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego.


Założenia projektowe przedsięwzięcia mają na celu usprawnienie organizacji ruchu a tym samym poprawę stanu bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników drogi jak i pieszych.

Korzyści dla mieszkańców:

 • odciążenie centrum od wewnątrzmiejskiego ruchu międzyosiedlowego ( między wschodnią i zachodnią częścią miasta),
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników drogi jak i dla pieszych,
 • uporządkowanie i usprawnienie komunikacji miejskiej,
 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych,

 


Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie)

 • łączna wartość inwestycji – 2.294.839,86 PLN
 • kwota dofinansowania      – 1.721.129,90 PLN
  (75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu)

Terminy ( zgodnie  z umową o dofinansowanie)

 • rozpoczęcie realizacji: IX.2005r.
 • zakończenie realizacji: VIII 2006r.

Odnośniki do innych serwisów:


Opublikował: Magdalena Bonarska