Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

"Kwadrat"

Południowa część zwartej zabudowy centrum miasta, pełna zieleni stara dzielnica willowa. Zabytkowej zabudowie towarzyszą interesujące okazy starych drzew i krzewów. Najciekawsze kompozycje zieleni spotykamy przy obiektach reprezentacyjnych, takich jak dawny "Dom Prijoma", czy też dawny "Sztab". Prawie wszystkie ulice KWADRATU obsadzone są drzewami.
 
Najpiękniejszym i najcenniejszym zadrzewieniem przyulicznym jest aleja lipowa rosnąca wzdłuż ulicy Grabskiego. Aleja ta jest wyjątkowa ze względu na dobrą kondycję zdrowotną drzew. Nieco mniej efektowna, ale warta uwagi jest aleja lipowa przy ulicy Grunwaldzkiej.