Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Lasek Złotoryjski

Kompleks zieleni leżący na południowo zachodnim skraju miasta. Jego historia sięga końca XIX w., a zaczątkiem był Lasek Mieszczański, zagospodarowany jako założenie parkowe od 1890 r. Lasek jest bardzo bogaty w gatunki drzew, krzewów oraz roślin zielnych charakterystycznych dla zbiorowisk łąkowych, które występują na polanach pomiędzy grupami zadrzewień.
 

Ze względu na peryferyjne położenie oraz charakter strefy ochronnej Huty Miedzi "Legnica" (od 1988 r. 45 ha lasu w strefie ochronnej tworzy znakomite warunki dla zadomowionych tam lisów, saren, zajęcy, borsuków i najróżniejszego gatunku ptaków), jaką dzisiaj pełni, jest miejscem stosunkowo rzadko uczęszczanym przez mieszkańców Legnicy. Celem lepszego wykorzystania rekreacyjnego tego obszaru oddano do użytku blisko 8 kilometrów ścieżek rowerowych z dodatkową funkcją spacerową.