Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2013] Czesław Kozak

CZESŁAW KOZAK HONOROWY OBYWATEL MIASTA LEGNICY W ROKU 2013

Wybitny nauczyciel, doktor nauk pedagogicznych, działacz samorządowy i społeczny, człowiek o wielkich zasługach dla Legnicy i ziemi legnickiej.

Urodził się  2.08.1941 r. w Groblach, pow. Nisko. Z naszym miastem związał się w roku 1963. Pracował w szkołach podstawowych i liceach, a także w pionie oświatowym Urzędu Miasta.

Edukacja i oświata stanowiły Jego wielką pasję zawodową. W latach 1981-1989 był wykładowcą, adiunktem i kierownikiem Zakładu Pedagogiki i Psychologii w legnickim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz w legnickim Oddziale Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Sprawował również funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. W latach 2002-2007 pełnił szereg odpowiedzialnych uczelnianych stanowisk w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy gdzie pracował jako wicekanclerz, prodziekan Wydziału Zarządzania i jednocześnie jako profesor Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Przez kilka ostatnich lat wykładał w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach.

Czesław Kozak już od 1965 roku był związany również z działalnością publiczną, jako radny Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej. Od chwili powstania wolnego samorządu terytorialnego brał aktywny udział w pracach odrodzonej Rady Miejskiej Legnicy, a w latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta odpowiedzialnego za sferę oświaty, kultury i sportu. W imieniu Zarządu Miasta kierował notarialnym przekazywaniem mienia po jednostkach Północnej Grupy Armii Radzieckiej. Odpowiadał także za program pilotażowy przejmowania placówek oświatowych przez miasto.

W okresie 1990-2006 sprawował mandat radnego, będąc jednocześnie w latach 2002-2006 Przewodniczącym Rady. Ponownie w Radzie Miejskiej zasiadł w roku 2010 zdobywając mandat z listy Platformy Obywatelskiej. Tego mandatu nie mógł już wypełnić do końca.

Czesław Kozak za osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej był wielokrotnie odznaczany, m..in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Narodowego, odznaką „Zasłużony dla województwa legnickiego” oraz „Zasłużony dla Legnicy”.

Zmarł 7 listopada 2012 roku w szpitalu w Żaganiu. Miał 71 lat.