Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2016] Henryk Karliński

HENRYK KARLIŃSKI
HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA LEGNICY W ROKU 2016

Czołowa postać życia kulturalnego, wybitny dyrygent i działacz życia społecznego. Łączył w sobie wyjątkową pasję i oddanie pracy zawodowej z pomysłowością i sprawnością organizacyjną. Miał dar przyciągania do siebie ludzi, potrafił w nich wzbudzać i rozwijać zainteresowanie sztuką.

Urodził się 10 lutego 1922 roku w Częstochowie, z Legnicą związany od 1951 roku. Początkowo pracował jako nauczyciel, zaś od roku 1956 został instruktorem w Legnickim Domu Kultury. Jego niezwykła osobowość, wsparta głęboką i wszechstronną wiedzą sprawiła, że w przeciągu 26 lat pracy zawodowej stał się jedną z czołowych postaci życia kulturalnego w Legnicy. Na przełomie lat 50. i 60. przez 10 lat kierował Teatrem Młodego Widza, którego przedstawienia, adresowane zarówno do widowni dziecięcej, jak i do dorosłych, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Z sukcesem prowadził również zespoły jazzu tradycyjnego.

Głównym przedmiotem jego zainteresowania była muzyka chóralna, której poświęcał się jako dyrygent oraz jako animator ruchu chóralnego w Polsce. Już w 1949 roku założył i prowadził do końca swego życia chór „Madrygał”, istniejący i działający do dzisiaj. Z kolei w 1967 roku zainicjował Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica CANTAT”, który stał się jednym z najwyżej cenionych konkursów chóralnych w Polsce.

Wyrazem hołdu dla jego kulturotwórczej działalności na rzecz miasta Legnicy było przyjęcie przez Legnickie Centrum Kultury jego imienia.

Zmarł 5 grudnia 1975 r. w Legnicy.