Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2009] Biskup Stefan Cichy

Biskup Stefan Cichy - ur. 30 marca 1939 roku w Przyszowicach k. Gliwic. W 1957 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.


23.06.1963 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Herberta Bednorza. W latach 1967-71 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a następnie (1971-74) na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego z uzyskaniem doktoratu z teologii (liturgika). Pełnił służbę w Kościele, podejmując następujące funkcje: w latach 1963-1968 - wikariusz w parafii pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach; 1968-1971 - wikariusz w parafii katedralnej w Katowicach; 1971-1975 - pomoc w duszpasterstwie św. Gertrudy w Wiedniu; 1975 - wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny w Katowicach. Przez 26 lat był wykładowcą liturgiki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym (od 1975 w Krakowie, a od 1980 w Katowicach). W latach: 1977-1978 - wicerektor seminarium w Krakowie; 1978-1980 - pełni obowiązki rektora seminarium w Krakowie; 1980-1992 - rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; 1985-1994 - przewodniczący Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Katowicach. Od 1985 do 2004 - współpracownik tygodnika „Gość Niedzielny”. W latach 1992-1998 - ojciec duchowny prezbiterów archidiecezji katowickiej. Od 1995 - redaktor naczelny „Śląskich Studiów Teologiczno-Historycznych”. Od 11.06.1998  do 29.04.2005 - wikariusz generalny archidiecezji katowickiej.

26.08.1998 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Święcenia biskupie przyjął 12.09.1998 w Katedrze katowickiej z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: „Per Crucem ad Lucem” („Przez Krzyż do Światła”).

Z okazji 10-lecia święceń biskupich, liturgiści polscy przygotowali dwie księgi pamiątkowe („Mirabile laudis canticum Liturgia Godzin: dzieje i teologia” – Uniwersytet Opolski oraz „Roczniki Teologiczne” – Katolicki Uniwersytet Lubelski /nr 8 z 2008 roku/), gdzie zamieszczony został bogaty dorobek naukowy (ponad 400 pozycji). Wśród nich są: „Przybądź Duchu Święty. Nabożeństwa na Rok Ducha Świętego” (Katowice 1998), oraz „Uczestnicy czy niemi świadkowie” (Kielce 2005). Artykuły zamieszczane były między innymi w dziełach zbiorowych i czasopismach: „Collectanea Theologica”, „Liturgia sacra”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne”.

Od roku 1999 mianowany został członkiem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, a od roku 2001 pełni funkcję przewodniczącego komisji.

Dnia 19 marca 2005 roku powołany przez papieża Jana Pawła II do posługi Biskupa Legnickiego. Urząd Biskupa Legnickiego objął w dzień uroczystego Ingresu - 30 kwietnia 2005 roku.

10 października  2007 - w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej - inaugurował I Synod Diecezji Legnickiej. Utworzył kilka nowych parafii, w tym w Dziwiszowie, Szczytnicy, Złotoryi.