Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2003] Biskup Tadeusz Rybak

Biskup Tadeusz Rybak - urodził się 7.X.1929 roku w Milanówku k. Warszawy. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1948 i tegoż roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze wrocławskiej 2 VIII 1953 roku. Po święceniach pracował w duszpasterstwie, pełniąc obowiązki wikariusza parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie (1953-1954), parafii św. Stanisława Biskupa i św. Doroty we Wrocławiu (1954-1955) i parafii św. Stanisława Biskupa w Świdnicy (1955-1956). W latach 1956-1957 pracował w Instytucie Katolickim w Trzebnicy-Bętkowie. W roku 1957 rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył  w 1962 roku, uzyskując tytuł doktora teologii.
 
Od 1 IX 1962 do 1977 roku był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego oraz wykładowcą teologii dogmatycznej i liturgii. W tym sam czasie był członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych oraz członkiem Rady Duszpasterskiej i Komisji Liturgicznej Archidiecezji Wrocławskiej. W 1969 roku został mianowany kapelanem Ojca Świętego. Dnia 28 IV 1977 roku został powołany przez papieża Pawła VI do godności biskupa tytularnego Benepoty i ustanowiony biskupem pomocniczym Metropolity Wrocławskiego, Ks. Abpa Henryka Gulbinowicza.
 
Od 1 VI 1977 roku ks. Biskup Tadeusz Rybak został ustanowiony wikariuszem generalnym arcybiskupa wrocławskiego. W 1978 roku został także członkiem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej, a w 1988 roku, jej Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. W tym czasie komisja przygotowała do druku niemal wszystkie księgi liturgiczne, którymi posługujemy się obecnie w naszym kraju. Dnia 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II powołał Biskupa Tadeusza Rybaka na pierwszego Ordynariusza nowoutworzonej Diecezji Legnickiej.