Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

2020 ks. Jan Mateusz Gacek

KS. JAN MATEUSZ GACEK
HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA LEGNICY W ROKU 2020

Wieloletni proboszcz legnickiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, społecznik, organizator wydarzeń prospołecznych i charytatywnych, założyciel i prowadzący Międzyparafialną Stołówkę Charytatywną w Legnicy.

Urodzony 15.01.1952 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1977 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu (magister teologii). Do Legnicy trafił trzy lata po święceniach kapłańskich – początkowo jako wikariusz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zlecenie zorganizowania duszpasterstwa na rozbudowującym się osiedlu Piekary w Legnicy otrzymał od ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza w 1987 r. Kościół powstał w trzy lata, a proboszczem osiedlowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został ksiądz Jan Mateusz Gacek. Dziś rozbudowana w nowy większy obiekt wraz z zabudową przykościelną służącą także jako miejsce spotkań dla młodzieży, społeczników i organizacji pozarządowych.

Działalność zawodowa księdza proboszcza jest powiązana z działalnością i organizacją Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej, którą prowadzi od ponad 25 lat. Inicjował także powstanie wielu lokalnych stowarzyszeń i organizacji, które dziś z powodzeniem prowadzą działalność na rzecz legniczan. Od 2016 roku organizuje, przy wsparciu miasta, Wigilię Legniczan od Serca odbywającą się w Rynku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Laureat jest duchownym opiekunem Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, oddział w Legnicy, kapelanem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Legnicy oraz kapelan Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy.

Za swą działalność społecznikowską otrzymał m.in.: Nagrodę Miasta Legnicy, Odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej”, „Rudolfinę”, Nagrodę Kuratora Oświaty oraz tytuły: Przyjaciela Dzieci oraz Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych.

Ksiądz proboszcz Jan Mateusz Gacek, kojarzony głównie z działalnością charytatywną, to przede wszystkim wspaniały, prawy i dobrotliwy człowiek. Jego duszpasterska posługa wyróżnia się aktywnością i dobrocią, skierowaną nie tylko do parafian z terenu legnickich Piekar, ale wszystkich legniczan. Jego dobre serce, altruizm, empatia i chęć pomocy innym stały się przykładem dla wielu legniczan, którzy pod wpływem księdza Jana Mateusza, rozpoczęli działalność dobroczynną.

Działalność księdza Gacka to także nieustanne motywowanie legniczan do aktywności i pomocy innym. Mimo wieloletniej, bardzo angażującej działalności, nadal poszerza jej obszary – karmiąc ubogich, wysyłając młodzież na kolonie i obozy sportowe, aktywizując dzieci na półkoloniach i w sekcjach sportowych.

Z ogromnym zaangażowaniem wspiera działalność młodych legniczan, jak też środowiska senioralnego. Wsłuchując się w ich potrzeby, organizuje tematyczne festyny, imprezy sportowe i wydarzenia o charakterze charytatywnym.

Idee miłości i wiary popularyzuje w przekonaniu, że dobro wszystko zwycięża. To energiczny, charyzmatyczny i zaangażowany człowiek, który pomógł wielu legniczanom. Jego bezkompromisowość i determinacja stają się wzorem dla kolejnych pokoleń legniczan, które nie tylko chcą jedynie mieszkać w Legnicy, ale i mieć wpływ na życie naszej lokalnej społeczności.