Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2004] ks. Władysław Bochnak

Ks. prof. dr. hab. Władysław Bochnak - urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu, zm. 1 listopada 2014 r. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu, święcenia kapłańskie otrzymał 14 VIII 1960 r. Pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Miliczu (1960-1963), następnie pracował w Chojnowie (1963–1965) oraz w parafii Świętej Trójcy w Legnicy.
W latach 1968–1971 był proboszczem w Bogatyni. Diecezjalny duszpasterz ludzi chorych, diecezjalny dyrektor charytatywny. W 1974 roku uzyskał magisterium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1984 doktorat  Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prowadził wykłady z historii zakonów i teologii życia zakonnego. Kapelan honorowy Ojca Świętego (1981), dziekan dekanatu Legnica-Zachód (1989), pronotariusz apostolski (1993), wikariusz generalny ordynariusza legnickiego. W 1994 roku wszedł do erygowanej kapituły legnickiej jako jej prepozyt. W 1988 roku Ks. Kardynał H. Gulbinowicz desygnował go na proboszcza parafii p.w.śś. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, z myślą o przygotowaniu świątyni do pełnienia funkcji nowej Katedry Diecezji Legnickiej. W tym okresie został mianowany Kapelanem Wojska i Policji w Legnicy.

W 1991 roku w porozumieniu z Wojewodą Legnickim, Prezydentem Miasta, władzami wojskowymi i policyjnymi, a także z innymi organizacjami, przygotował obchody 750 rocznicy Bitwy Legnickiej. Władysław Bochnak był organizatorem i koordynatorem budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Brał udział w przygotowaniach do pielgrzymki Papieża do Legnicy, jak również budowie monumentu na Skwerze Orląt Lwowskich upamiętniającego 760 rocznice Bitwy pod Legnicą i 2000 lat chrześcijaństwa. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

We Wrocławiu prowadzi wykłady dla doktorantów na Papieskim Wydziale Teologicznym.