Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2010] Ks. Władysław Jóźków

Władysław Jóźków 

Ksiądz prałat, wieloletni proboszcz parafii św. Trójcy w Legnicy, duszpasterz środowiska ludzi pracy, od 1991 roku, momentu założenia Związku Sybiraków w Legnicy, jest jego kapelanem.

Urodził się 12 stycznia 1933 r. w Chrostkowie (woj. tarnopolskie, archidiecezja lwowska). Ukończył seminarium Duchowne we Wrocławiu, święcenia kapłańskie odebrał z rąk ks. Biskupa Bolesława Kominka. Swoją pracę duszpasterską zaczynał jako wikariusz w parafiach w Żarach i we Wrocławiu. W 1970 r. objął parafię św. Trójcy jako administrator, wspomagając pracę proboszcza ks. Tadeusza Korczyka, a po jego śmierci w 1975 r. przejął obowiązki proboszcza parafii. Od utworzenia Diecezji Legnickiej jest duszpasterzem środowiska ludzi pracy. W 2004 r. otrzymał tytuł prałata Jego Świątobliwości (prałata rzeczywistego Ojca Świętego). W roku 2008 zakończył pracę proboszcza w parafii św. Trójcy, pozostając w niej jako rezydent.

Pracę duszpasterską prowadził z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Przyczynił się do utworzenia nowych parafii na terenie powstających w Legnicy osiedli mieszkaniowych. Podejmował wiele działań, wytrwale walcząc o uzyskanie pozwoleń na budowę kościołów w czasach trudnych i niesprzyjających takim przedsięwzięciom i ich inicjatorom. Dzięki jego staraniom powstały parafie pw. Matki Bożej Królowej Polski, Podwyższenia Krzyża św., Najświętszego Serca Pana Jezusa, apóźniej - parafie św. Joachima i Anny oraz św. Wojciecha.

Ksiądz prałat dbał o rozwój duchowy swoich parafian, nie zapominając przy tym o ich potrzebach materialnych. Organizował dary świąteczne. Aktywnie wspierał działalność stołówki charytatywnej. Służył swoim doświadczeniem i pomocą Duszpasterstwu Ludzi Pracy, organizując na plebanii jego spotkania, szczególnie w trudnym okresie powstawania „Solidarności” i stanu wojennego. Brał udział we wszystkich zjazdach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, reprezentując robotników i głosząc katolicką naukę społeczną. Ks. Władysław Jóźków służył wsparciem duchowym i swym doświadczeniem także środowisku Sybiraków i Kresowiaków. Jest najdłużej pracującym kapelanem w Legnicy. Cieszy się wysokim autorytetem wśród wielu środowisk miasta i poza nim.
 

Władysław Jóźków