Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2011] Marek Kozłowski

Marek Kozłowski z zawodu był urbanistą, z potrzeby i przekonań - społecznikiem, działaczem opozycji demokratycznej i samorządowcem.

Były działacz opozycyjny NSZZ „Solidarność". W latach 1990-1994 pierwszy w powojennej historii odrodzonego samorządu Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy

Urodził się 24 marca 1951 r. w Kaliszu. Absolwent Uniwersytetów Poznańskiego i Wrocławskiego (z 1975 r.) - kartograf. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu urbanistyki (1981). Od roku 1976 wykonywał zawód urbanisty.

W latach 1976-1984 pracował w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Legnicy. Później, w latach 1984-2000 w Biurze Projektów Zagospodarowania Przestrzennego „Agloprojekt" w Legnicy, w latach 2000-2005 - w „Agloprojekt" sp. z o.o. w Legnicy, a od 2004 r. w firmie „Agloplan" Stanisław Obertaniec w Legnicy. Od 1990 do 2005 r. był dyrektorem i prezesem tych firm.

Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność". W latach 1980-1981 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Legnicy, delegat na zjazdy regionalne „Zagłębia Miedziowego" i Dolnego Śląska. W Latach 1980-1982 redagował wydawnictwa związkowe, w tym „Solidarność Zagłębia Miedziowego". Za działalność opozycyjną był internowany w Nysie (VIII-XI 1982).

W latach 1990-1998 sprawował mandat radnego miejskiego Legnicy, był członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta, a także Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej. W I kadencji Rady Miejskiej Legnicy powierzono mu funkcję Przewodniczącego.

Za pracę zawodową i środowiskową otrzymał wiele nagród i odznaczeń. W 1977 r. - nagrodę Ministra AGTiOŚ „Za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształtowaniu miast i wsi, ochronie środowiska oraz rozwoju techniki" w związku z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa legnickiego, a w szczególności za koncepcję rozwoju jego systemu osadniczego w warunkach intensywnych przemian społeczno-gospodarczych i za opracowanie analizy warunków realizacji planu. Podobną nagrodę otrzymał również w 1982 r. „Za wybitne osiągnięcia w przestrzennym kształtowaniu miast i wsi, ochronie środowiska, gospodarce komunalnej i mieszkaniowej, za analizę uwarunkowań budowy kopalni węgla brunatnego na złożu „Legnica".

Został odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej" (1988), odznaką „Zasłużony dla Legnicy" (1999) oraz Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (1994, 2000).

Zmarł w Poznaniu 7 stycznia 2011 roku.