Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2008] Józef Wojciechowski

Józef Wojciechowski - urodził się 21 lutego 1915 roku w Podhajcach, zmarł 19 września 2009. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Wzięty do niewoli sowieckiej, zbiegł z transportu do Starobielska. W czasie okupacji sowieckiej działał w Służbie Zwycięstwu Polsce i Armii Krajowej w Podhajcach. Był dowódcą plutonu a później kompanii. 17 stycznia 1945 roku aresztowany przez NKWD, skazany na 15 lat pobytu w łagrach sowieckich Workuty.
 
Z zesłania powrócił do Polski w maju 1956 roku. Pracował na legnickiej kolei. Posiada wykształcenie wyższe – tytuł magistra prawa, który uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w 1962 roku, jest emerytowanym radcą prawnym. Odznaczony Medalem za Udział w II Wojnie Światowej, Krzyżem AK i Medalem Wojska Polskiego nadany przez Rząd Emigracyjny w Londynie, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotą Odznaką Honorową za Szczególne Zasługi dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 
Działał w Stowarzyszeniu PAX. Jest członkiem – założycielem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dzisiaj, pomimo podeszłego wieku, aktywnie działa w tym stowarzyszeniu, wygłaszając wykłady i prelekcje o tematyce patriotycznej i kresowej. Angażując prywatne środki finansowe, wspomaga wszelkie inicjatywy społeczne, min. w latach dziewięćdziesiątych działał w Komitecie Społecznym Odbudowy Kościoła w Podhajach na Wschodzie. Jest działaczem Związku Inwalidów Wojennych w Legnicy, Związku Łagierników, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Związku dawnych Mieszkańców Brzeżan.
 
Jako jedyny żyjący dzisiaj w Legnicy więzień łagrów Workuty udzielił wywiadu-rzeki Janowi Stanisławowi Smalewskiemu, który ukazał się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej w grudniu 2007 roku w Wrocławiu. W książce tej opowiada o swoim życiu i pierwszych latach pobytu w Legnicy. Ukazuje Legnicę jako swoje miasto, które zastąpiło mu rodzinne Podhajce.
 
Józef Wojciechowski swoje „drugie życie” po powrocie z zesłania poświęcił lokalnej legnickiej społeczności. Poprzez swoją postawę moralną, patriotyzm, walkę o niepodległość, stanowi wybitny przykład szlachetnej osobowości, wzór do naśladowania dla współczesnych pokoleń legniczan.