Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2005] Ryszard Kaczorowski

Ryszard Kaczorowski - urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. W 1940 r. aresztowany przez NKWD został osadzony w więzieniu w Białymstoku, a następnie skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat łagrów. Zesłany na Kołymę wstąpił do tworzonej przez gen. Andersa armii. Jako żołnierz II Korpusu odbył całą kampanię włoską. Po wojnie pozostał w Anglii, studiując i pracując zawodowo.
 
Ryszard Kaczorowski nie przerwał pracy społecznej i politycznej działał m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego. Został powołany w skład Rady Narodowej, Rady Koordynacji Polonii Świata, Rady Funduszu Pomocy Katolickiej, jak też Zarządu Zjednoczenia Polskiego. Wieloletnia, rozległa i aktywna jego działalność sprawiła, że został zaliczony do czołowych postaci życia społeczno-politycznego na uchodźstwie. Powołany na stanowisko ministra spraw krajowych w rządzie emigracyjnym nawiązał ścisłe kontakty z opozycją w kraju.  19 lipca 1988 roku objął Urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, jako szósty, a zarazem ostatni z prezydentów reprezentujących ciągłość władzy suwerennej II Rzeczypospolitej.
 
W dniu 22 grudnia 1990 r. Prezydent Ryszard Kaczorowski przekazał uroczyście insygnia prezydenckie zaprzysiężonemu wcześniej Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie. Prezydent Kaczorowski podpisał i wręczył Marszałkowi Senatu – prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu akt, z którego wynikało, że uznaje swoją misję za zakończoną i uznaje wybranego przez Naród prezydenta za głowę państwa.
Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.