Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

2011

"Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r.-zakup bylin,krzewów i drzew wraz z ich wysadzeniem oraz trzyletnią pielęgnacją".

"Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica" zmiana terminu składania ofert na 15.11.2011r.

"Zakup z dostawą sprzętu komputerowo-telekomunikacyjnego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem"

Wybór Wykonawcy zadania "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul.H.Pobożnego-przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu.

"Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia w ramach projektu indywidualizacji nauczania "Dobry start w szkole" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej POKL.

Wybór Wykonawcy zadania pn."Budowa parkingu przy ul. Mirandy 1-4".

"Zakup usług edukacyjnych- prowadzenie zajęć w 12 szkołach podstawowych w klasach I-III - projekt "Dobry start w szkole" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL" -kontynuacja.

"Wybór Wykonawcy zadania pn."Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3,ul.Mazowiecka 3 w Legnicy".

Wybór wykonawcy robót budowlanych zadania "Budowa ul.Batalionu Zośka od ul.Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ul. Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. Okulickiego".

Wybór wykonawcy na dokończenie zadania inwestycyjnego pn."Budowa Cmentarza komunalnego- I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, aleje główne i boczne".

"Odtworzenie zabytkowego założenia parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009 r."-pielęgnacja drzew w tym m.in.: cięcia sanitarne, formowanie koron, zastosowanie wiązań elastycznych.

Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 45.483.195,55 PLN

przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji studyjno-koncepcyjnej w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie os. Sienkiewicza; obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo- zachodniej. – usługa poniżej 193.000,- EURO

Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji studyjno-koncepcyjnej w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”: obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie os. Sienkiewicza; obszar w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo- zachodniej. - usługa poniżej 193.000 EURO