Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

2012


"Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury"


„Zakup usług edukacyjnych- prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych w klasach I-III – projekt „Dobry start w szkole” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL


„Zakup dziewiętnastu zestawów multimedialnych oraz sześciu tablic multimedialnych” - dostawa poniżej 200.000 EURO


Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadań: „Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem...


„Zakup samochodu dostawczo-osobowego”


Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w sprzęt multimedialny, komputery, RTV i instrumenty w ramach zadania inwestycyjnego pn."Odnowa degradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H.Pobożnego...


Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w sprzęt specjalistyczny do Sali Doświadczenia Świata i Sali do zajęć rehabilitacyjnych ( integracja sensoryczna) oraz sprzęt sportowy i rekreacyjny w ramach zadania inwestycyjnego pn....


Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt AGD i narzędzia w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego –przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena...


" Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica"


"Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Legnica"


na "Budowę skateparku" - roboty budowlane poniżej 5.000.000 EURO


Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania Budowa ul.Okulickiego od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn." Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe...


Budowa oświetlenia Stadionu Sportowego im.Orła Białego - w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Stadionu Sportowego im.Orła Białego"...


" Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19.700.990,59 PLN."


Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 19.700.990,59 PLN.


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja Trasy 2 a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z Siecią TEN-T i dróg krajowych-przebudowa ul.Jaworzyńskiej".


Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem.


"Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej".


"Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy"-Obszar w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza.


"Elektroniczny system sprzedaży biletów i identyfikacji kibiców-bezpieczny stadion" w ramach zadania inwestycyjnego " Rozbudowa Stadionu Sportowego im.Orła Białego".


"Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia w ramach projektu indywidualizacji nauczania "Dobry start w szkole" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL"


na realizację zadania pn. „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy” - usługa poniżej 200.000 EURO


"Zakup usług edukacyjnych -prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych klasach I-III -projekt "Dobry start w szkole" współfinansowany z EFS w ramach POKL-kontynuacja zadania z 2011-prowadzenie zajęć w 4 szkołach.


Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta-plac Słowiański 8- wymiana okien w budynku ratusza na I i II piętrze od strony budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz okna piwniczne.


"Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy".


Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Legnicy .


Wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Środkowej"


Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta -plac Słowiański 8-wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy w segmencie od strony ul.św. Piotra.