Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Archiwum aktualności

 1. OKREŚLANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA W PROJEKTACH OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ - MATERIAŁ MRR
  Informujemy, że w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Pomoc publiczna w projektach http://www.pokl.dwup.pl/index.php/realizacja-projektow-konkursowych/pomoc-publiczna-w-projektach została opublikowana prezentacja MRR pt. "Określanie statusu przedsiębiorstwa w projektach objętych pomocą publiczną"
  http://pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/pomoc_publiczna/100615_prezentacjaaw_8czerwca_pomoc%20publiczna.pdf
 2. BAZA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I PONADNARODOWYCH
  Informujemy, że w związku z planowanymi do ogłoszenia w III i IV kwartale br. konkursami na projekty innowacyjne i ponadnarodowe (Priorytet VI i VII PO KL) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zamierza stworzyć bazę potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem w tego typu konkursach.
  Zachęcamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe do wypełnienia i przesłania załączonego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 lipca 2010r. na adres e-mail zbigniew.ratajczak@dwup.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w temacie e-maila proszę wpisać "Zgłoszenie Baza INN i PNN").
  Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie :
  http://pokl.dwup.pl/index.php/aktualnoci/1342-projekty-innowacyjne-i-ponadnarodowe-baza-potencjalnych-projektodawcow
 3. KONKURSY !!!
   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na scenariusz
  • spotu reklamowego promującego zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni filmowych. Prace można zgłaszać do31 lipca 2010 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.efs.gov.pl oraz u pod numerem telefonu (022) 330 30 99 u p. Agaty Krzewińskiej.
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina o ogłoszonym konkursie dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS. Celem konkursu jest udowodnienie, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, do uczestników projektów, że dzięki tym projektom mogą oni zmieniać swoje życie.Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane będą do dnia 10 września 2010 r. w siedzibie Organizatora:
   Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Tamka 300-349 Warszawaz dopiskiem "Ludzka twarz EFS"
 4. ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE LEGNICKIM”
 5. Zasady tworzenia Centrum Integracji Społecznej określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. nr 122, poz. 1143 ze zm.) - w załączeniu informacja o zasadach tworzenia i funkcjonowania CIS, sporządzona w oparciu o wymienioną ustawę.
 6. FIRMOWE PRZEDSZKOLE ZA ŚRODKI Z UE
  Za pieniądze unijne mogą powstać alternatywne ośrodki opieki nad dziećmi. O dofinansowanie mogą się starać wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych.
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił konkurs na tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi. Wnioski o unijne dotacje można składać do 31 marca. Grupą docelową projektu są pracodawcy i kobiety wychowujące dzieci.
  Przedmiotem dofinansowania może być: tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy, rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi oraz inne działania służące godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (np. działania informacyjne, promocyjne, usługi transportowe). Dotację na założenie domowego przedszkola może otrzymać np. kobieta wychowująca dzieci, która musi mieć jednak zarejestrowaną działalność gospodarczą. Projekty będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).
  - Pomysły alternatywnej opieki nad dziećmi mogą być bardzo różne, najistotniejsze jest, aby we wniosku została uzasadniona potrzeba wydatkowania środków - mówi Małgorzata Michalska z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Właśnie z tym mieli największy problem uczestnicy poprzedniej edycji tego konkursu, która odbyła się w ubiegłym roku. Wtedy żaden z ponad 70 zgłoszonych projektów nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej. Jednak dzięki temu tegoroczna pula pieniędzy będzie większa o 4 mln zł. W sumie do podziału między uczestników tegorocznego konkursu będzie 16 mln zł. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany wkład własny. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl.
  Wnioski można składać do 31 marca w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Po zamknięciu konkursu zostanie przeprowadzona ocena formalna, a następnie ich merytoryczną wartość oceni Komisja Oceny Projektów. Na podstawie przyznanej punktacji powstanie lista rankingowa projektów. W połowie maja powinno już być wiadomo, kto uzyskał dofinansowanie.