Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Konferencja legnickich organizacji pozarządowych – 07.09.2018 r.

Konferencja legnickich organizacji pozarządowych poświęcona „Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.” - 7 września 2018 r., Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Jordana 17.

W konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Legnicy, Dolnośląski Punkt Doradczy w Legnicy, prowadzony w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów oraz Fundację Incepcja oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, udział wzięło ponad 40 przedstawicieli różnych legnickich organizacji społecznych.

Część panelową otworzył Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Waldemar Weihs, który wraz z Marią Lewandowską-Miką, Dyrektor DFOP omówił dwa konkursy grantowe organizowane dla dolnośląskich organizacji pozarządowych w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw (projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz Dolnośląskich Małych Grantów (projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).
Kolejne wystąpienie – Tomasza Perety, Dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym – dotyczyło warunków uzyskania zezwolenia na wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny, koniecznego w przypadku organizacji przemarszów, korowodów, rajdów lub wyścigów.
Ostatnim punktem konferencji było omówienie „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”. Tę część poprowadził Adam Sikorski, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy. Przedstawił założenia i cele programu oraz wymagania związane z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konferencję zakończyła krótka dyskusja, w toku której konsultowany dokument został pozytywnie zaopiniowany.