Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Pomoc materialna dla uczniów romskich

W grudniu 2011 r. – 27 uczniów romskich otrzymało jednorazową pomoc pieniężną w ramach Projektu Towarzystwa Przyjaciół  Nauk  w Legnicy  „ROMOWIE XXI wieku – edukacja dla tożsamości”, finansowaną z funduszy  Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Jej celem jest zarówno motywowanie uczniów romskich do nauki, jak i wsparcie  socjalne. Żyją oni w trudnej sytuacji materialnej, która  ma negatywny wpływ na wyniki i frekwencję szkolną.

Komisji przyznającej pomoc przewodniczyła Krystyna Wiercińska - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy. W jej skład wchodzili: asystenci edukacji romskiej, pedagodzy szkolni i pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy. Komisja zdecydowała o przyznaniu pomocy materialnej:  

  • 11 uczniom szkół podstawowych (po 250 zł) 
  • 9 uczniom  gimnazjów (po 300 zł)
  • 7 uczniom szkół ponadgimnazjalnych (po 350 zł).

Łącznie rozdysponowano na ten cel 8.000

Przy kwalifikowaniu uczniów do udzielenia pomocy wzięto pod uwagę przede wszystkim wyniki w nauce, ale również  zauważalną poprawę  w  zachowaniu  i  frekwencji  szkolnej  w roku szkolnym 2011/2012.