Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Romscy stypendyści w roku szkolnym 2009/2010

Romscy stypendyści w roku szkolnym 2009/2010

  21 września odbyło się posiedzenie Komisji  do zaopiniowania stypendiów dla uczniów romskich, powołanej na podstawie postanowienia  Nr  3738/10 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/363 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom romskim, rozpatrzono 17 wniosków o udzielenie stypendium uczniom romskim  uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół  ponadgimnazjalnych, w tym:

10 ze szkół podstawowych,
6 z gimnazjów, 
1 ze szkół ponadgimnazjalnych.

      Stypendia za wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2009/2010 postanowiono przyznać


ośmiu uczniom ze szkoły podstawowej (70 zł/m-c):

 • Sandrze Kalinowskiej - uczennicy kl. V Szkoły Podstawowej   Nr 2,
 • Karolowi Siwakowi - uczniowi  kl. V  Szkoły  Podstawowej  Nr 2,
 • Martynie Goman - uczennicy  kl. VI  Szkoły Podstawowej Nr 1,
 • Roksanie Siwak - uczennicy  kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 2,
 • Weronice Pomiechowskiej - uczennicy kl. V  Szkoły Podstawowej Nr 4,
 • Żanecie Ciureji - uczennicy kl. V Szkoły Podstawowej Nr 4,
 • Manueli Kwiek - uczennicy kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 20,
 • Żanecie Huczko - uczennicy kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 1;

czterem uczniom gimnazjum (90 zł/m-c):

 • Kamili Żurawik - uczennicy  kl.  I   Gimnazjum  Nr 4,
 • Katarzynie Bali - uczennicy kl.  III  Gimnazjum Nr 5,
 • Beacie Podgórskiej - uczennicy  kl.  I Gimnazjum Nr 3,
 • Pawłowi Siwakowi - uczniowi  kl. III Gimnazjum  Nr 4;

 jednemu uczniowi ze szkół ponadgimnazjalnych (120/m-c):

 •  Maciejowi Siwakowi - uczniowi  kl. I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych