Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Stowarzyszenie Romów w Legnicy

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 9 sierpnia 2004r. (Nr KRS 0000214537).
Kieruje nim Zarząd w składzie:
TOMASZ GOMAN
Prezes

  • JACEK WEISS – Wiceprezes,
  • JACENTY SYWAK – Skarbnik,
  • ZBIGNIEW SZOMA – Sekretarz,
  • EWA DYMITRAK – Członek Zarządu,
  • NINA DYMITRAK – Członek Zarządu,
  • HELENA KIERPACZ – Członek Zarządu.


Stowarzyszenie działalność statutową rozpoczęło w sierpniu 2004r. Od samego początku aktywnie włączyło się w realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego w Legnicy. Przedstawiciela stowarzyszenia brali udział w pracach zespołu Urzędu Miasta i ZGM określającego zakres remontów w domach rodzin cygańskich zamieszkałych w mieście, udzielając pomocy rodzinom romskim w załatwianiu formalności związanych z opieką przedszkolną, wyprawkami szkolnymi i wypoczynkiem letnim. Wymagało to od stowarzyszenia wcześniejszego rozpoznania środowiska i jego potrzeb, dotarcia do każdej romskiej rodziny.

Z inicjatywy członków stowarzyszenia pozyskiwano darowizny od instytucji, organizacji i osób prywatnych (meble, żywność, odzież, opał), które następnie przekazywano członkom społeczności cygańskiej.

Z inicjatywy stowarzyszenia założony został zespół taneczno-muzyczny pod nazwą WĘDROWNY TABOR, który miał już wiele udanych koncertów. Działalność zespołu, w której bierze udział duża grupa dzieci i młodzieży, wspomagana jest dotacjami z budżetu państwa  i miasta Legnicy na zakup instrumentów i tradycyjnych strojów.

Stowarzyszenie było organizatorem Biesiady cygańskiej, Andrzejek cygańskich, uczestniczyło w ”Wigilii narodów” i wielu innych imprezach