Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Ogłoszenia o wynikach postępowań zamówień publicznych

 

,,Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej- remont istniejącego suchego stawu"


,,Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Grunwaqldzka 2-20 w Legnicy- budowa i organizacja stanowisk egzaminacyjnych i stacji diagnostycznej"


,,Wymiana stolarki okiennej drewnianej i aluminiowej w budynku Urzędu Miasta Legnica-Plac Słowiański 8"


,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Poboznego- budowa ogrodu zabaw dla dzieci"


„Szkoła podstawowa nr 18 przy ul. Grabskiego 5 w Legnicy – Szkoła jak nowa – modernizacja infrastruktury dydaktycznej - roboty dodatkowe”


Budowa ogrodu zabaw dla dzieci w ramach zadania inwestycyjnego ,, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie H.Pobożnego - budowa ogrodu zabaw dla dzieci".


,,Odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej- remont istniejącego suchego stawu"


@font-face { }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.Section1 { page: Section1; } ,,Budowa zatoki parkingowej na odcinku od ul. Szaniawskiego do ul. Wierzyńskiego 18”.

,,Budowa zatoki parkingowej w ul.Warmińskiej na odcinku ul. Karkonowskiej do ul. Mazowieckiej"

,Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania w wysokości 3.400.000 PLN na usuwanie skutków huraganu- na podstawie ustawy z dnia 08.07.1999r. o dopłatach do opocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi".

,,Zakup z dostawą sprzętu komputerowo- telekomunikacyjnego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem"

,,Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania w wysokości 3.400.000 PLN na usuwanie skutków huraganu- na podstawie ustawy z dnia 08.07.1999r. o dopłatach do opocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi".

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. sporządzenia analizy programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica"

,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w okresie do 30.12.2009r. do 29.12.2010r."

Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy ul. Grabskiego 14

,,Budowa Cmentarza komunalnego- I etap :droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi,32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne"

@font-face { }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; }p.MsoBodyTextIndent2, li.MsoBodyTextIndent2, div.MsoBodyTextIndent2 { margin: 0cm 0cm 6pt 14.15pt; line-height: 200%; font-size: 10pt; }span.Tekstpodstawowywcity2Znak { }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.Section1 { page: Section1; }

Nadzór inwestorski nad realizacją kontynuowanego zadania inwestycyjnego pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”.


,,Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży stadionie im. Orła Białego w Legnicy"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją inwestycji pn.:,,Budowa cmentarza komunalnego- I etap : droga dojazdowa , Krematorium, Dom Pogrzebowy , parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne".,,Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży stadionie im. Orła Białego w Legnicy"

,,Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku miejskim" oraz ,, Remont zasuwy kanalizacyjnej na ujęciu wody do Młynówki"

,,Przebudowa zatoki autobusowej , chodnika ścieżki i rowerowej oraz remont pasa włączenia i budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Legnicy".

Wybór wykonawcy zadania  pn,, Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi archiwum oraz licencje (bez ograniczeń czasowych i bez limitu użytkowników) wraz z archiwizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

,,Przebudowa zatoki autobusowej , chodnika ścieżki i rowerowej oraz remont pasa włączenia i budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w Legnicy"-sprostowanie omyłki pisarskiej

,, Zakup bonów towarowych ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 82.950,00 zł".

,,Budowa odcinka ulicy Powstańców warszawy od ul. Fieldorfa do ul. Kedywu wraz ze skrzyżowaniem oraz część ulicy Kedywu- w ramach zadania inwestycyjnego ,, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary- Jednostka ,, B"

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4- rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego"

Przewóz niepełnosprawnych mieszkanców Legnicy w opraciu o ,, regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidulanego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu" stanowiacy załacznik do Postanowienia Nr 1695/08 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 sierpnia 2008r.

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy -Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczpospolitej z budowa mostu na rzece Kaczawie"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją inwestycji pn.,, Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy stadionie im. Orła Białgo w Legnicy"

,,Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży stadionie im. Orła Białego w Legnicy"