Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

OGŁOSZENIA - OFERTY - KONKURSY


Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w okresie wrzesień-grudzień 2020.


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.


COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji sportowych

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja br. Program, którego budżet wynosi 10 milionów złotych, ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej, jak również ich wsparcie w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.

Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla "sportowego" sektora pozarządowego:

    organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -
    w tym w szczególności stowarzyszeń i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych
    posiadających osobowość prawną;
    klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu
    osiągnięcia zysku.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów, a uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

1. Działania wspierające (Priorytet 1):

    Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.

2. Bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (Priorytet 2) tj.

    Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
    Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
    Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań;
    Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu. Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ogłoszenie o naborze i zasadach otrzymania dotacji: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19: https://pozytek.gov.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-przyjety-przez-rade-ministrow/


Komunikat Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy w sprawie rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19.


Komunikat o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn.: „Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień – październik 2020 r.” – zadanie 3.


Odwołanie otwartego konkursu ofert ogłoszonego 27 lutego 2020 r.


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej: Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział  w zawodach w okresie kwiecień – październik 2020 r.


Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej, turystyki i utrzymania bazy sportowej w 2020 r.


Spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego – Wrocław, 18 grudnia 2019 r.


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2020


Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej


Upowszechnianie pływania wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


LXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej


Komunikat o dofinansowaniu oferty Klubu Szachowego Miedź Legnica w trybie art. 19 a udppiw na zadanie: Udział w Ekstralidze seniorów w szachach


Komunikat o dofinansowaniu oferty Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica w trybie art. 19 a udppiw na zadanie: Ogólnopolski Turniej Kibice Razem 2019 dla dzieci


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w okresie wrzesień – grudzień 2019


Oferta Stow. Klubu Kibiców Niepełnosprawnych w trybie art. 19 a udppiw na zadanie: Ogólnopolski Turniej Sportowy Kibice Razem 2019 dla dzieci


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja i prowadzenie szkolenia na etapie wstępnym i podstawowym w piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży z rejonu Piekar, Kopernika, Osiedla Sienkiewicza, Osiedla Ptasiego, Al. Rzeczypospolitej.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy – 2019


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja i prowadzenie szkolenia na etapie wstępnym i podstawowym w piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży z rejonu Piekar, Kopernika, Osiedla Sienkiewicza, Osiedla Ptasiego, Al. Rzeczypospolitej.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy – 2019.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2018.


Oferta złożona w trybie art. 19a przez TPD Oddział Miejski w Legnicy na realizację zadania publicznego pn. V Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy Ośrodków “Kibice Razem” w Polsce.


Komunikat o dofinansowaniu oferty złożonej w trybie art. 19a przez Ognisko TKKF “Śródmieście” na realizację zadania publicznego “Lato z trójbojem siłowym” – popularyzowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych dzieci i młodzieży.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej, Nr 3 cz. I - Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień - październik 2018 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2018.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień – październik 2018 r.


W związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w Legnicy imprez sportowych dla dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) w roku 2018, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy informuje o możliwości zgłaszania propozycji imprez i wydarzeń sportowych do 15 lutego br.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.


Oferta Klubu Sportowego “Dziewiątka” na realizację zadania pn. Udział w Dolnośląskiej Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt, Młodziczek i Juniorek Młodszych wraz z uczestnictwem w turniejach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Klubu Sportowego WANKAN na realizację zadania pn. Zimowe Mistrzostwa Okręgu w Pływaniu 2017 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego IKAR Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Piłki Siatkowej Drużyn Młodzieżowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta LK Taekwon-do na realizację zadania pn. Popularyzowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych i we współzawodnictwie sportowym wśród dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Miedź Legnica na realizację zadania pn. Piłka nożna dla każdego 4-5 latka – zajęcia z elementami piłki nożnej dla grup początkujących Bambini i Krasnale w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta MKS Miedź Legnica S.A. na realizację zadania pn. Szkolenie dzieci – Akademia Piłkarska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Oferta KS Konfeks Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów Młodszych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie listopad – grudzień 2017 r.


Oferta MSPR “Siódemka” Legnica na realizację zadania pn. Udział grup młodzieżowych w obozie sportowym w miejscowości Dźwirzyno w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy-2017.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2017


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na Zadanie Nr 3 - Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień - listopad 2017r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: “Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień - listopad 2017 r.”


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2017 r.


W związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w Legnicy imprez sportowych dla dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) w roku 2017, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy informuje o możliwości zgłaszania propozycji imprez i wydarzeń sportowych do 10 lutego br.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2017 r.


Oferta MKS Ikar Legnica w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. Udział w rozgrywkach Piłki Siatkowej drużyn młodzieżowych


Oferta Miejskiego Klubu Sportowego Miedź Legnica S. A. w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet


Oferta Legnickiego Stowarzyszenia Futbol 5 w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie “Organizacja Legnickiej Ligi Halowej”


Oferta MSPR “Siódemka” Legnica w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie “Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików, Chłopców oraz udział w Turniejach Ogólnopolskich”


Oferta TPD w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. III Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy Ośrodków “Kibice Razem” w Polsce


 1. Oferta UKS Dziewiątka w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. Udział w Dolnośląskiej Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt, Młodziczek i Juniorek Młodszych wraz z uczestnictwem w turniejach
 2. Oferta KS “Konfeks” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach dolnośląskiej ligi juniorów młodszych
 3. Oferta KS WANKAN w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. XIII Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu
 4. Oferta w trybie art. 19a, Uczniowskiego Klubu Sportowego “Dziewiątka” w Legnicy dot. organizacji zadania publicznego pn: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt wraz z przygotowaniem do rozgrywek młodziczek w ramach Dolnośląskiej Ligi Piłki Ręcznej
 5. Ogłoszenie wyników wsparcia finansowego w zakresie sportu (piłka ręczna)
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w zakresie sportu
 7. Komunikat w sprawie wsparcia organizacji XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016" – oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO. 
 8. Komunikat w sprawie wsparcia eliminacji legnickich do III Turnieju młodzieżowego „Kibice Razem” – oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy.
 9. Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO dot. organizacji w Legnicy XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016"
 10. Komunikat w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO dot. organizacji w Legnicy XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016"
 11. Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO dot. organizacji w Legnicy XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016"
 12. Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy dot. organizacji zadania publicznego pn. Eliminacje legnickie do III Turnieju młodzieżowego “Kibice Razem”.
 13. Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania “1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej”
 14. Oferta Klubu MSPR “Siódemka” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie “1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej”
 15. Urząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do udziału w programie Aktywny Dolny Śląsk.
 16. Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia do października 2016 roku
 17. Komunikat o przyznanym dofinansowaniu w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Zawisza-Zrzeszenie Aktywności Wszelakiej i Sportów Zdecydowanie Amatorskich w Legnicy, ul. Andersa 9/1 w wysokości 7500 zł dotyczącego zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. Bieg "Bitwy pod Legnicą 1241 - Półmaraton"
 18. Komunikat o przyznanym dofinansowaniu w trybie art. 19a dla Fundacji Mogę-Chcę-Potrafię w Legnicy w wysokości 1975 zł dotyczącego zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. LEGNICZANIE W BIEGU
 19. Komunikat w sprawie wsparcia w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 15 lat Gorzów Wielkopolski oraz 14 lat Olsztyn 4-6.03.2016 r.
 20. ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LEGNICY planowanej w roku 2016.
  Termin złożenia: do 8 lutego 2016 roku.
 21. Komunikat dotyczący ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 22. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2016 r.
 23. Oferta Klubu Sportowego “Konfeks” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 24. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie październik - grudzień 2015 r.
 25. Komunikat o dofinansowaniu w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 14 lat, Olsztyn 3-5.07.2015 r.
 26. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2015
 27. Komunikat o wpłynięciu ofert w konkursie na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2015
 28. Komunikat o ofercie Klubu Sportowego Feniks Legnica – tryb art. 19a
 29. OKO w trybie art. 19a Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej "Final Four"
 30. OKO 2 Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie marzec-październik 2015 r., Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu
 31. Oferta składana w trybie art. 19a Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SIÓDEMKA Legnica, pn. Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej "FINAL FOUR"
 32. Ogłoszenie Nr 2/2015 otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2015 - zadanie nr 3 cz.I, zadanie nr 5 cz.II
 33. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane w 2015 r.
 34. Zgłoszenia do Rady Sportu w Legnicy na lata 2015-2016.
 35. Ogłoszenie konkursu na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od listopada do grudnia 2014 r. - c.d. zadania Nr 3
 36. Komunikatu o złożonych ofertach OKO 2014 cd z.3
 37. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 38. Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. “Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r.”
 39. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych - KIBICE RAZEM”
  - szczegółowe warunki konkursu
 40. Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników w rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 41. Otwarty konkurs ofert w na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r.
 42. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników w rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 43. Ogłoszenie o ofertach, które wpłynęły na otwarty konkursu ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 44. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 45. Komunikat z rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2014
 46. Komunikat dotyczący ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 47. Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 48. Zgłoszenia organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w roku 2014.
 49. Wykaz imprez organizowanych w Legnicy w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013.
 50. Legnicki Animator Osiedlowy -założenia programowe.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.