Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

X EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH - XXIV STMIG 2018

Legnica, dn. 21.05.2018 r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Legniczanie

Dyrektorzy Legnickich Placówek Oświatowych,
Prezesi Legnickich Klubów Sportowych,
Prezesi, Dyrektorzy Legnickich Zakładów Pracy

 

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2018 roku (od Dnia Matki do Dnia Dziecka) planowane jest zorganizowanie największej imprezy sportu powszechnego w Polsce i w Europie. W tym terminie zostanie przeprowadzona XXIV edycja „Sportowego Turnieju Miast i Gmin”, realizowana w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Organizatorem Turnieju na szczeblu centralnym jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, realizująca to zadanie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. „Sport łączy pokolenia” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Miasto Legnica po raz kolejny zgłasza swój udział w tym przedsięwzięciu. Koordynatorem jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.

Pragnę podziękować za Państwa zaangażowanie w roku 2017 dzięki, któremu ponad dziewięć tysięcy legniczan aktywnie spędziło czas wolny.

Jednocześnie proszę i zachęcam wszystkich Państwa do uczestnictwa w tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Celem głównym jest aktywizacja ruchowa możliwie zaangażowanie największej liczby dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przy założeniu przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystyczno – krajoznawczych.

 

Wszystkie Informacje zawarte są również na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich : www.federacja.com.pl.

 

Z wyrazami szacunku, pozostaję
Tadeusz Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy

 

Kontakt:

Koordynator na szczeblu Miasta Legnicy
Henryk Zdanowicz
Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
tel. 76-721-22-38, +48 504 041 596
,

X EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH - XXIV STMIG 2018

 


ZAŁĄCZNIKI: