Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

XXII Sportowy Turniej MIast i Gmin 2016 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich

XXII Sportowy Turniej MIast i Gmin 2016 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich

Legnica, dn. 10.05.2016 r.

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Legnickich Placówek Oświatowych,
Prezesi Legnickich Klubów Sportowych,
Prezesi, Dyrektorzy Legnickich Zakładów Pracy

             W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2016 roku planowane jest zorganizowanie największej imprezy sportu powszechnego w Polsce i w Europie. W tym terminie zostanie przeprowadzona XXII edycja „Sportowego Turnieju Miast i Gmin”, realizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Organizatorem Turnieju na szczeblu centralnym jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, realizująca to zadanie na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Koordynatorem i promotorem tegorocznej edycji na Dolnym Śląsku jest Wrocławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Dolnośląska – Wojewódzka Komisja Turniejowa.

Miasto Legnica po raz kolejny zgłasza swój udział w tym przedsięwzięciu. Koordynatorem jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.

            Pragnę podziękować za Państwa zaangażowanie w roku 2015 dzięki, któremu ponad 4 tysiące legniczan aktywnie spędziło czas wolny.

Ogółem w 2015 roku sklasyfikowane zostały 523 miasta i gminy, gdzie w tysiącach imprez rekreacyjno-sportowych wystartowało ponad 1,2 mln osób.

            Jednocześnie proszę wszystkich Państwa o uczestnictwo w tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Celem głównym jest aktywizacja ruchowa możliwie zaangażowanie największej liczby dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przy założeniu przeprowadzenia minimum 60-minutowych zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystyczno – krajoznawczych.

Proszę o sporządzenie i przesłanie na adres propozycji kalendarza planowanych imprez w terminie do 16.05.2016 r.

Wzór kalendarz planowanych imprez w załączeniu.

Wszystkie Informacje zawarte są również na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich : www.federacja.com.pl.

 
 

Dorota Purgal
Zastępca
Prezydenta Miasta Legnicy

 

 

 

Kontakt:
Koordynator na szczeblu Miasta Legnicy
Henryk Zdanowicz
Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
tel. 76-721-22-30, -35,-38, +48 504 041 596
,

 


 

Załączniki: