Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich

logo - Legnica z nią zawsze po drodze

Legnica, dn. 8.05.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Legnickich Placówek Oświatowych,
Prezesi Legnickich Klubów Sportowych,
Prezesi, Dyrektorzy Legnickich Zakładów Pracy

 

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 2017 roku (od Dnia Matki do Dnia Dziecka) planowane jest zorganizowanie największej imprezy sportu powszechnego w Polsce i w Europie. W tym terminie zostanie przeprowadzona XXIII edycja „Sportowego Turnieju Miast i Gmin”, realizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Organizatorem Turnieju na szczeblu centralnym jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, realizująca to zadanie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. „Pamiętamy o seniorach” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Miasto Legnica po raz kolejny zgłasza swój udział w tym przedsięwzięciu. Koordynatorem jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.

Pragnę podziękować za Państwa zaangażowanie w roku 2016 dzięki, któremu ponad 8 tysięcy legniczan aktywnie spędziło czas wolny. Legnica w klasyfikacji generalnej XXII STMiG uplasowała się na 2 miejscu w grupie V (miasta od 40 do 100 tys. mieszkańców), w tej grupie zostało sklasyfikowanych 30 uczestników.

Ogółem w 2016 roku sklasyfikowane zostały 731 miasta i gminy, gdzie w tysiącach imprez rekreacyjno-sportowych wystartowało ponad 1,1 mln osób.

Jednocześnie proszę wszystkich Państwa o uczestnictwo w tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Celem głównym jest aktywizacja ruchowa możliwie zaangażowanie największej liczby dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przy założeniu przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystyczno – krajoznawczych.

Wszystkie Informacje zawarte są również na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich : www.federacja.com.pl.

 

Dorota Purgal
Zastępca
Prezydenta Miasta Legnicy

 

Kontakt:

Koordynator na szczeblu Miasta Legnicy
Henryk Zdanowicz
Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
tel. 76-721-22-38, +48 504 041 596
,  

Logo - XXIII Sportowy turniej miast i gmin


 

Załączniki: