Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Harmonogram spotkań

RAMOWY HARMONOGRAM SPOTKAŃ na rok 2014
Legnickiej Rady Seniorów

Kontynuacja cyklicznych spotkań

 1. Spotkania w Legnickim Centrum Kultury – poniedziałki:
  • I i IV poniedziałek miesiąca poświęcony bieżącym sprawom seniorów,
  • II i III poniedziałek miesiąca - GADU – GADU.
 2. Spotkania taneczne w „Parnasiku” - środy.
 3. Wydarzenie kulturalne „W świecie muzyki, poezji i kwiatów”, Palmiarnia w Parku Miejskim -  ostatnia sobota miesiąca.

Posiedzenia konsultacyjne zwoływane są przez Prezydenta Miasta w miarę potrzeb.

Posiedzenia planowane raz na kwartał

I KWARTAŁ – 4 lutego

Konsultacje wybranych dokumentów. Spotkanie z psychologiem.
Organizacja imprez integracyjnych:

 • Balu Karnawałowego,
 • Dnia Kobiet.

Nadzwyczajne posiedzenie konsultacyjne – 27 marca 2014 r.

II KWARTAŁ – termin do ustalenia

Konsultacje wybranych dokumentów. Profilaktyka zdrowotna, promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród osób starszych pod hasłem „Poznajemy Legnicę i okolice”:

 1. „Spaceruj razem z nami” (poznawanie historii miasta, dawnych tradycji itp.),
 2. „Rowerowe wędrówki wokół Legnicy i powiatu legnickiego” (Ekorama).

Spotkanie ze specjalistą (w zależności od potrzeb) - dietetykiem, rehabilitantem, lekarzem lub bioenergoterapeutą.

Organizacja legnickiej Majówki.

III KWARTAŁ – 2 września

Konsultacje wybranych dokumentów. Życie kulturalne, wydarzenia sportowo-turystyczne pod kątem udziałów seniorów (biblioteka, spółdzielcze domy kultury, kluby sportowe, LCK, PTTK, OSIR).

Organizacja wspólnego wypoczynku i imprez integracyjnych w ramach „Lata w mieście”.

IV KWARTAŁ – 3 listopada

Konsultacje wybranych dokumentów. Usprawnienie opieki nad osobą obłożnie chorą w domu (CEZAL, GWARANT, Pielęgniarki Środowiskowe).

Organizacja imprez integracyjnych:

 • Dnia Seniora,
 • Obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
 • Wigilii Narodów.

Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie.