Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z pracy Rady w 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Legnickiej Rady Seniorów w 2013 r.

Legnicka Rada Seniorów powołana została przez Prezydenta Legnicy pod koniec 2012 r.

Celem Legnickiej Rady Seniorów jest wspieranie aktywności osób starszych w życiu kulturalnym i publicznym oraz inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, realizującym ideę społecznej odpowiedzialności obywateli.

LRS rozpoczęła swoją działalność organizując cykl spotkań, których celem jest określanie na bieżąco oczekiwań i potrzeb legnickich seniorów. Spotkania te odbywają się w poniedziałki w LCK, we środy w Restauracji „Parnasik” i w soboty w parkowej Palmiarni. W efekcie zorganizowane zostały:

  • Konferencja Bezpieczny Senior w ramach Legnickiego Dnia Seniora - 12 października 2013 r. (przedstawione zostały referaty poświęcone zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi starszych, zorganizowano wystawy prac malarskich, biżuterii i rękodzieła; w imprezie wzięło udział ok. 90 osób); konferencja odbyła się w czterech blokach tematycznych – Akademia Zdrowia, Nasi globtroterzy, Akademia Urody, Warsztaty florystyczne; konferencję zakończyła bardzo udana zabawa taneczna,
  • Z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2013 r. w Legnickim Centrum Kultury odbył się „Piknik narodowy”, podczas którego wystawiono melodramat „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (program w całości został przygotowany przez seniorów, rozdano 60 śpiewników, w imprezie udział wzięło ok. 250 osób); seniorzy razem z młodzieżą ze Stowarzyszenia Jutrzenka wykonali i rozdali mieszkańcom Legnicy 500 sztuk kotylionów; ponadto na legnickim Rynku, zgodnie ze staropolską tradycją, przypomniano postać św. Marcina, mieszkańców poczęstowano tradycyjną potrawą polską – pieczoną gęsiną.

Ponadto przedstawiciele Legnickiej Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniach senioralnych na terenie Dolnego Śląska, m. in. we Wrocławskim Dniu Seniora oraz 14. Przeglądzie Form Wokalnych w Lubinie, jak również angażowali się w realizację projektu „Miejsca przyjazne seniorom”.

6 grudnia 2013 r. Legnicka Rada Seniorów przesłała deklarację współpracy i działania w ramach inicjatywy pod roboczą nazwą Dolnośląskie Forum Inicjatyw Seniorów, która zrodziła się we wrześniu 2013 r. podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego środowisk lokalnych z terenu całego województwa działających na rzecz seniorów.

W trakcie 2013 roku odbyły się cztery posiedzenia plenarne (23 kwietnia, 21 maja, 28 czerwca oraz 11 października) oraz liczne spotkania robocze z udziałem prezydium Rady.

Na posiedzeniach poruszane były kwestie związane z koordynacją działań kulturalnych Rady, tematyką zamiany mieszkań i gospodarki śmieciowej oraz Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Gościli na nich dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiając dokumenty kierowane do uchwalenia przez Radę Miejską Legnicy, a także przedstawiciele ZGM i Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”. Podczas październikowego spotkania p. Bernard Dawicki wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. „Przekraczanie granic możliwości dla każdego”.

 

Legnica, 12 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Legnickiej Rady Seniorów
Elżbieta Chucholska