Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy (PCZK)

ul. Witelona 2
Całodobowa  służba dyżurna pełniona w systemie zmianowym (2x12h).
tel. 76 72 21 392; 76 86 22 021
fax 76 72 21 393
tel. kom +48 604 664 549
Skype: pczkd11.
e-mail: m.legnica(at)czkw.wroc.pl


Zakres działania PCZK.

 1. Zapewnienie przepływu informacji wraz z rejestracją i dokumentowaniem danych z podmiotami:
  • realizującymi monitoring środowiska,
  • prowadzącymi akcje ratownicze, uczestnikami i koordynatorami działań, jednostkami wspomagającymi,
  • Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowymi i Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego obszarów sąsiadujących z miastem.
 2. Przyjmowanie i analizowanie informacji od podmiotów prowadzących monitoring środowiska, prognozowanie rozwoju sytuacji na obszarze miasta i przekazywanie informacji do decydentów.
 3. Wykonywanie dyspozycji Prezydenta Miasta i Sztabu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy (PZZK) w  zakresie  zarządzania kryzysowego.
 4. Powiadamianie składu osobowego PZZK oraz innych wskazanych osób o osiąganiu gotowości Zespołu.
 5. Organizacja ostrzegania i alarmowania ludności w oparciu o przygotowane procedury.
 6. Wykonuje zadania określone w art. 22 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach