GDZIE SZUKAĆ POMOCY – DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

Gdzie szukać pomocy - dla osób uzależnionych i ich bliskich (pobierz)

ALKOHOLIZM

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miasta Legnica
Pl. Słowiański 8, tel. 76 72-12-252, 253


Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

ul. Powstańców Śląskich  10, tel. 76 723-86-11, 10


Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień

ul. Chojnowska 81, tel. 76 862-39-13


Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam"

ul. Powstańców Śląskich 10, tel. 76 723-86-10


Stowarzyszenie S.T.O.P. dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin

ul. Chojnowska 81, tel. 697-542-264


Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

Dom Kultury „Kopernik"
ul. Koziorożca, tel. 76 723-09-82
czynny w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00


Intergrupa „Piastowska" Anonimowych Alkoholików

ul. II Armii Wojska Polskiego 34


Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA"
(Dom Matki Teresy z Kalkuty)

ul. II Armii Wojska Polskiego 34
spotkania - poniedziałek, godz. 18.00


Grupa Anonimowych Alkoholików „PROM"
(Szpital Psychiatryczny)

ul. Chojnowska 81
spotkania - wtorek, godz. 18.00


Grupa Anonimowych Alkoholików „POJEDNANIE"
(Świetlica Beniaminek)

Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1
spotkania - wtorek, godz. 18.00


Grupa Anonimowych Alkoholików „ALERT"
(Parafia Św. Rodziny)

ul. Słubicka 6
spotkania - środa, godz. 18.00


Grupa Anonimowych Alkoholików „RADOŚĆ ŻYCIA"
(Kościół Św. Jana)

ul. Ojców Michała i Zbigniewa 1
spotkania - czwartek, godz. 17.00 - sala 1


Grupa Anonimowych Alkoholików „ZAKACZAWIE"
(Świetlica Beniaminek)

Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1
spotkania - czwartek, godz. 18.00


Grupa Anonimowych Alkoholików „OSTOJA"
(Szpital Psychiatryczny)

ul. Chojnowska 81
spotkania - piątek, godz. 18.00


Grupa Anonimowych Alkoholików „MAJ"
(Dom Matki Teresy z Kalkuty)

ul. II Armii Wojska Polskiego 34
spotkania - piątek, godz. 17.30


Grupa Anonimowych Alkoholików „RAZEM"
(Świetlica środowiskowa „Koliber")

ul. Przybosia 5
spotkania - sobota, godz. 17.00


Grupa Anonimowych Alkoholików „GOSIA"
(Szpital Psychiatryczny)

ul. Chojnowska 81
spotkania - niedziela, godz. 10.00


Infolinia AA - 801-033-242


Grupy AL-Anon dla rodzin i przyjaciół alkoholików

 1. Grupa rodzinna Al-Anon “Wiktoria”,Kościół p.w.Podwyższenia Krzyża Sw.
  Legnica ul. Sikorskiego 12
  spotkania:w każdy poniedziałek,godz. 18.00, salka na plebanii
 2. Grupa rodzinna Al-Anon “Penelopa”,Dom Parafialny im.Bł.Matki Teresy z Kalkuty
  Legnica,ul. II Armii Wojska Polskiego 34
  spotkania: w każdy czwartek, o godz. 17.00
 3. Grupa rodzinna Al-Anon “Krokus”, Przychodnia Odwykowa
  Legnica ul. Chojnowska 81 budynek A
  spotkania: w każdą środę o godz.17.00

NARKOMANIA


Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar"

ul. Chojnowska 81A, tel. 76 723-72-27


Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem"
Klub Środowiskowy „Razem"

ul. Chojnowska 81A, tel. 76 723-72-27
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00

Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w kierunku HIV

ul. Powstańców Śląskich  10, tel. 76 723-86-10
czynny w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień

ul. Chojnowska 81, tel. 76 862-39-13


PRZEMOC W RODZINIE
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poselska 13, tel. 76 722-18-00


Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie

ul. Witelona 8, tel. 76 723-31-00
czynny w poniedziałek i środę w godz. 15.00 - 17.00,
we wtorek w godz. 16.00 - 18.00,
w czwartek w godz. 15.00 - 18.00


Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy

ul. Bracka 16, tel. 76 854-75-15
czynny w każdą środę w godz. 15.00 - 18.00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Okrzei 9, tel. 76 721-53-42, 76 722-18-36


POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA DZIECI
I MŁODZIEŹY


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  Nr 1

ul. Wrocławska 183A, tel. 76 854-68-43


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  Nr 2

ul. Witelona 8, tel. 76 723-31-00


NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
- Poradnia Psychologiczna
ul. Asnyka 49/1-2, tel. 76 866-06-86


Świetlica Terapeutyczna Nr 1

ul. Bracka 16, tel. 76 854-75-15


Świetlica Terapeutyczna Nr 2

ul. Jaworzyńska 77, tel. 76 723-33-67


Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina" przy Parafii p.w. Św. Rodziny

ul. Słubicka 6, tel. 76 862-19-80


Świetlica Środowiskowa „Arka" przy Parafii p.w. Św. Jacka

ul. Nadbrzeżna 3, tel. 76 724-43-74


Świetlica Środowiskowa „Dom św. Franciszka" przy Parafii p.w. Św. Jana

ul. Ojców Michała i Zbigniewa 1, tel. 76 724-41-77


Świetlica Środowiskowa „Bartek" przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Sikorskiego 1, tel. 76 855-05-95


Chrześcijańska Świetlica Środowiskowa „Anastasis"

ul. H. Pobożnego 7, tel. 76 866-05-77


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Okrzei 9, tel. 76 721-53-42, 76 722-18-36


INNE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Noclegownia

ul. Przemysłowa 5, tel. 76 723-38-60


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem

ul. Przemysłowa 5, tel. 76 723-38-60

TELEFONY  ZAUFANIA


Młodzieżowy Telefon Zaufania

tel. 92-88
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00


Pomarańczowa Linia

Telefon Zaufania dla Rodziców, których dzieci sięgają po alkohol
tel. 76 854-68-43
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00


Dolnośląski Policyjny Telefon Zaufania

tel. 0-800-283-107
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00


Komenda Miejska Policji (policyjny telefon zaufania)

ul. Asnyka 5
tel. 76 852-59-97
tel. 76 726-15-20


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

tel. 0-801-12-00-02
czynny od poniedziałku do soboty w godz. 08.00-22.00,
a w niedzielę i święta w godz. 08.00-16.00


Telefon Zaufania HIV/AIDS

tel. 801-888-448, 22/692-82-26