INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)


PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH


Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej „METIS" Sp. z o.o.

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  ul. Reymonta 2, tel. 76 866-05-74,
  e-mail:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76 721-17-00,
  e-mail:

Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Chojnowska 81A, tel. 76 862-99-07,
  e-mail:

Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  ul. Powstańców Śląskich 10, tel. 76 723-86-10,
  e-mail:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Asnyka 49/1-2, tel. 76 866-06-86,

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Asnyka 49/1-2, tel. 76 866-06-86,

OPIEKA STACJONARNA


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 • Oddział Psychiatryczny
  ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76 721-17-00,
  e-mail:

Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny
  ul. Chojnowska 81D, tel. 76 862-99-07,
  e-mail:

Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
„METIS" Sp. z o.o.

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny
  Oddział Dzienny Psychiatryczno Rehabilitacyjny
  ul. Reymonta 2, tel. 76 866-05-74,
  e-mail:

LECZENIE ŚRODOWISKOWE


Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
„METIS" Sp. z o.o.

 • Leczenie Środowiskowe (domowe)
  ul. Reymonta 2, tel. 76 866-05-74,
  e-mail:

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1

 • ul. Wrocławska 183 A, tel. 76 854-68-43,
  e-mail:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

 • ul. Witelona 8, tel. 76 723-31-00,
  e-mail:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

 • Gabinet psychologiczno - terapeutyczny
  ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76 721-17-00,
  e-mail:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej

 • Poradnia Psychologiczna
  ul. Asnyka 49/1-2, tel. 76 866-06-86,

PODMIOTY, KTÓRYCH DZIAŁANIA
ZAPOBIEGAJĄ PROBLEMOM PSYCHICZNYM ORAZ WSPIERAJĄ
OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • ul. Poselska 13, tel. 76 722-18-00,
  e-mail:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Okrzei 9, tel. 76 721-53-42,
  e-mail:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Dział Świadczeń
  ul. Chojnowska 112, tel. 76 722-18-08,
  e-mail:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
  ul. Kubusia Puchatka 4, tel. 76 722-18-22,
  e-mail:

Środowiskowy Dom Samopomocy

 • ul. Wojska Polskiego 20, tel. 76 722-07-90,
   e-mail:

Urząd Miasta Legnica

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
  Pl. Słowiański 8, tel. 76 72-12-254, 255, 256,
  e-mail:

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA


Caritas Diecezji Legnickiej

 • ul. Okrzei 22, tel. 76 724-43-00,
  e-mail:

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

 • ul. Roosevelta 27/1, tel. 76 724-51-19,
  e-mail:

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka"

 • ul. Wrocławska 93/2, tel. 76 723-80-70,
  e-mail:

Legnickie Stowarzyszenie Rodzin I Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Otwórz Serce"

 • ul. T. Gumińskiego 6/1, tel. 515-173-604,
  e-mail:

Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „RAZEM"

 • ul. Chojnowska 81A, tel. 76 723-72-27,
  e-mail:

Stowarzyszenie S.T.O.P. dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin

 • ul. Chojnowska 81, tel. 697-542-264,
  e-mail:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam"

 • ul. Powstańców Sląskich 10, tel. 609-488-584,
  e-mail:

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „PERSONA"

 • ul. Wojska Polskiego 20, tel. 76 722-07-90,
  e-mail:

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Zielony Dom"

 • ul. Wrocławska 141/4, tel. 603-234-039,
  e-mail:

AKTYWIZACJA ZAWODOWA


Powiatowy Urząd Pracy

 • ul. Gen. Władysława Andersa 2, tel. 76 722-52-10,
  e-mail:

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

prowadzonej przez:


Caritas Diecezji Legnickiej

 • ul. Poselska 14-16, tel. 76 724-43-00,
  e-mail:

Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

 • ul. Roosevelta 27/1, tel. 76 724-51-19,
  e-mail:

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka"

 • ul. Wrocławska 93/2, tel. 76 723-80-70,
  e-mail:

TELEFONY ZAUFANIA


Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

 • tel. 22 654-40-41
  czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 - 20.00

Ogólnopolski bezpłatny Telefon Zaufania dla osób w kryzysie

 • tel. 116 123
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 22.00